Medlem

Medlemsavgiften

Vi försöker hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, för vi vill att alla ska kunna vara med i vår organisation och få uppleva äventyr och träffa nya kompisar.

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer dock oftast en extra avgift. I medlemsavgiften ingår försäkring. Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom JLT och Svedea. Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 500 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

 

Medlemstidning

Som medlem får du medlemstidningen.

Scouten är en papperstidning för alla svenska scouter under 13 år kommer ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Scoutnytt är en webbtidningen för scouter över 13 år och ledare. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice.

 

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond »

 

Avsluta medlemskap

Skicka in avanmälan

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna?

Meddela det snarast till avdelningsledarna eller via formuläret ovan. Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser.