Scoutnet – medlemsregister

Kåren har inte rätt att uppdatera uppgifterna i Scouternas centrala medlemsregister Scoutnet utifrån de Bra-att-ha-lappar som ni lämnar in till ledarna. Därför måste ni själva uppdatera adress, primär e-postadress m.m. på https://www.scoutnet.se/. Använd ditt medlemsnummer som finns på fakturan. För frågor kring fakturor: 08- 568 43 210 eller mail: faktura@scouterna.se

E-faktura

Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick. Då sparar vi pengar och gör en insats för miljön!