Photo by Scott Carroll on Unsplash Photo by Scott Carroll on Unsplash

Fjärilarna

Fjärilarnas terminsprogram ht 2020 (pdf)

fjärilarnas program ht 2020

Ropet

Fjärilen på skira vingar

Mellan blommorna sig svingar

Varje blomma känner vi

Naturen hör vi hemma i

(A) Amiralerna

(B) Blåvingarna

(G) Guldvingarna

(N) Nattfjärilarna

Fjärilarna hej!