Photo by Scott Carroll on Unsplash Photo by Scott Carroll on Unsplash

Fjärilarna

Fjärilarnas Program våren 2021

Fjärilarnas program

Ropet

Fjärilen på skira vingar

Mellan blommorna sig svingar

Varje blomma känner vi

Naturen hör vi hemma i

(A) Amiralerna

(B) Blåvingarna

(G) Guldvingarna

(N) Nattfjärilarna

Fjärilarna hej!