myrtassarna

Myrtassarna

Vår familjescoutingavdelning i Österåkers scoutkår heter Myrtassarna.

Här är både barn och föräldrar deltagare innan barnen blir spårare när de fyller 8 år. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen, därför ska både vuxna och barn registreras som medlemmar.

Vi har möten ungefär var tredje vecka, på lördagar kl. 11-13 vid scoutstugan på Backsippevägen 7.

På våra möten är vi ute, vi lär oss något och vi leker tillsammans. Vi tänder också en eld och äter medhavd matsäck tillsammans.

Vi  försöker alltid att känna in gruppen och utgå ifrån barnens (och de vuxnas) dagsform. Om ett möte inte blir som vi har tänkt oss gör det inget, det kan vara en bra träff ändå.

I familjescouterna är både barn och vuxna delaktiga. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen, därför ska både vuxna och barn registreras som medlemmar.

Vi har plats för fler familjer, är du intresserad är det bara att skicka in en intresseanmälan >>  https://osteraker.scout.se/startsida/bli-scout/intresseanmalan/

Här är några korta punkter från Scouterna om vad familjescouting är:

FAMILJESCOUTING FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA

  • Skapar möjlighet att få vara tillsammans barn/vuxna.
  •  Ger ett avbrott från vardagen och ett sätt att skapa nya upplevelser.
  • Det är enkelt och kravlöst att delta när någon annan planerar, samtidigt som det finns utrymme för olika behov och önskemål.
  •  Familjescouting är en regelbunden verksamhet men träffarna kan ske med längre intervaller, vilket minskar känslan av att behöva binda upp sig ofta.
  •  Det är kul att få vara ute i naturen.
Om du har du frågor kan du kontakta Anna Nordin, avdelningsledare för Myrtassarna:
anna.nordin@osterakersscoutkar.se


Riktlinjer för Familjescouting inom Österåkers scoutkår